logohgsi
STARTSIDEN | Kontakt os | LINKS
sjokkerne

Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

opslagstavlen

Til afslutbingen den 24 April 2019 benyttes følgende type tilmelding!!!

 Tilmelding ved bankoverførsel

Bank-konto: 9570 12764529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              


GENERALFORSAMLING 2019
Hermed indkaldes til generalforsamling i
Helsingør Senior Idræt
Onsdag den 13. marts kl. 11:oo
Generalforsamlingen foregår i Café Ludus med følgende dagsorden.

 • Valg af dirigent
 •  Formandens beretning for det forløbne år.
 •  Aflæggelse af regnskab.
 • Budget for det kommende år, herunder
  fastsættelse af kontingent.
  ( bestyrelsen foreslår kontingent 400 kr)
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse.
 • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest
 den 6 marts 2019.


Under punkt 6 (ulige år) valg af bestyrelse er følgende på valg for 2 år.:

 • Formand.                    (Karin modtager gerne genvalg.)
 •  Sekretær.                   (Stig modtager gerne genvalg se under ekstraordinært  i år).
 • Bestyrelsessuppleant.(Bestyrelsen foreslår Hanne Andersen).

For 1 år:

 • Revisor.                        ( Kirsten Clemensen modtager gerne genvalg)
 • Revisorsuppleant         ( Ole Madsen modtager gerne genvalg.)

EKSTRAORDINÆRT I ÅR:

 • Grundet forhold behandlet på generalforsamling sidste år om regnskabs omlægning m.v. skal der vælges en Kasserer for 1 år subsidiært regnskabsfører.
 • Bestyrelsesmedlem Hanne Gray og Stig Jægerlund deler sekretær job så IT og kommunikation varetages af Stig,
 • Bestyrelsessuppleant  ( Irene Vadum modtager gerne genvalg) .

Traktement: Kaffe og en bolle. NB! Vi har nu fået ny bestyrer i Cafeteriet igen så vi genoptager vor traditioner.

Der vil så nu igen være et fælles arrangement den sidste onsdag i måneden
efter gymnastikken kl. 11.  

Se datoer for møde emner nederst

på siden

        

        Se også referat af generalforsamlingen på fanebladet "GENERALFORSAMLING" 

 

 
                                                                                                                

Årskontingent opkræves i august måned.


       
Vi beder  dig som medlem venligst at indbetale 350 kr. i august måned, som en bekræftelse på, at du ønsker at bevare dit medlemskab. Som meddelt på generalforsamlingen modtager Den Danske Bank ikke længere Girokort indbetalinger fra vor forening så vi håber i vil benytte bankoverførsel.Du kan benytte Konto nr. 1551 0010054559 og overføre beløbet til Den Danske Bank,        Vi glæder os til gensynet med jer alle og håber, at den kommende sæson nr. 22 må blive lige så udbytterig som de tidligere. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at opnå dette.

PS. Kontant indbetaling kan også ske til Karin ved vor Onsdags gymnastik og I modtager så kvittering og vi sørger for den elektroniske registrering af jeres medlemskab.
Skulle du ikke længere føle, du har kræfter eller lyst til at fortsætte dit medlemskab, beder vi dig venligst meddele os dette (Tlf.  26 59 10 30   Karin Rasmussen eller mail: maccelas@gmail.com))
        Det er vanskeligt for os at vide hvor mange nye medlemmer, vi kan få plads til, når vi ikke ved hvor mange af vore gamle medlemmer, som ønsker at fratræde.
        Vi vil gerne have fuldt hus, men dog ikke flere end der er ordentlig plads på gulvet til alle.

Har du en mail adresse så send en mail til mig  stig@jaegerlund.dk og du kan få hurtig besked hvis vi har aflysninger eller ændringer.
Med venlig hilsen

Helsingør Senior Idræt

Her er vores arrangementer

for 2018 og 2019.26.09.2018   Jarlen

31.10.2018 Ole Bram ASA film far til fire

21.11.2018 Anna om Nordkorea .

12.12:2018 Musik med tju og bang Eskild

30.01.2019 Henrik Fileskov Vestindien

27.02.2019 Tanzania

13.03. 2019 generalforsamling

24:04.2019 HC  

 

Retur Til Top