logohgsi
STARTSIDEN | Kontakt os | LINKS
sjokkerne

Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

opslagstavlen

 

           

                                                                                 
Årskontingent 2022/23
Kære gymnastik venner. Nu nærmer vi os og glæder os til vor næste 26´ende gymnastik sæson.
Derfor beder vi jer indbetale årets medlemskontingent som vi på generalforsamlingen fik vedtaget skulle beløbe sig til 400 kr og indbetales via bank til vor bankkonto 1551 0010054559 i Den Danske Bank.
Da vi har mange personer på ventelisten bedes i indbetale inden den 1. August 2022 så vi han få overblik over hvor mange flere vi kan optage som medlemmer.
Vor kasserer får bankudskrift hver den første i måneden så derfor er det vigtigt for overblikket om i ønsker at fortsætte som medlem ved at indbetale kontingent eller meddele vor formand på mail maccelas@gmail.com eller telefon 26 59 10 30 hvis i ikke ønsker fortsat medlemskab, da denne skrivelse sendes til de gamle medlemmer vi har på mail listen.
Vi glæder os til at komme i gang igen.
På bestyrelsens vegne
Stig Jægerlund. stig@jaegerlund.dk
PS. Vor hjemmeside hedder www.hgsi.dk

Retur Til Top