logohgsi
STARTSIDEN | Kontakt os | LINKS
sjokkerne

Formål:
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Helsingør kommune.
Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af senioridræt i kommunen.

opslagstavlen

Kære gymnastik venner.
Ja nu er det snart et år siden vi var så heldige at afholde vores ordinære generalforsamling inden vi blev beordret nedlukket på grund af coronaen. Vi fik jo, da det var muligt at være 50 samlet, hurtigt klaret at få delt op i to hold så længe det var lovligt. Vi har dog ikke givet op, og håber vi snart får muligheder for igen at gøre gymnastik sammen. Og bestyrelsen vil hurtig være ude med mulige tiltag. 
Men nu er det tid til at vi ifølge vor forenings love skal holde den årlige generalforsamling. Vi har modtaget en bekendtgørelse  nr. 2240 som tillader at afvige fra foreningens love på dette punkt.
Bestyrelsen har derfor valgt at udsende det reviderede regnskab som en vedhæftet pdf fil til denne meddelelse.
Den siddende bestyrelse er villig til at forsætte arbejdet, og såfremt der ikke indkommer skriftlige indsigelser, vil vi når vi kommer frem til normale tilstande igen, forsøge at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Men vi håber nu, når vaccinationerne begynder at blive udbredt til os ældre, at vi snart kan mødes igen.
På bestyrelsens vegne
Stig Jægerlund. sekretær

regnskab HSI 2020

Vi forventer at begynde vor sæson 24
den 2 september 2020.

 

Foreningen byder normalt på en kop kaffe og en bolle ved disse onsdags møder.

NB! Mundbind skal nu benyttes

men

arrangement den sidste onsdag i måneden

efter gymnastikken kl. 11.

er midlertidigt indstillet           

        Se også referat af generalforsamlingen på fanebladet "GENERALFORSAMLING" 

 

 
                                                                                                                

Årskontingent opkræves i august måned.


       
Vi beder  dig som medlem venligst at indbetale 400 kr. i august måned, som en bekræftelse på, at du ønsker at bevare dit medlemskab. Som meddelt på generalforsamlingen modtager Den Danske Bank ikke længere Girokort indbetalinger fra vor forening så vi håber i vil benytte bankoverførsel.Du kan benytte Konto nr. 1551 0010054559 og overføre beløbet til Den Danske Bank,        Vi glæder os til gensynet med jer alle og håber, at den kommende sæson nr. 24 må blive lige så udbytterig som de tidligere. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at opnå dette.

PS. Kontant indbetaling kan også ske til Karin ved vor Onsdags gymnastik og I modtager så kvittering og vi sørger for den elektroniske registrering af jeres medlemskab.
Skulle du ikke længere føle, du har kræfter eller lyst til at fortsætte dit medlemskab, beder vi dig venligst meddele os dette (Tlf.  26 59 10 30   Karin Rasmussen eller mail: maccelas@gmail.com))
        Det er vanskeligt for os at vide hvor mange nye medlemmer, vi kan få plads til, når vi ikke ved hvor mange af vore gamle medlemmer, som ønsker at fratræde.
        Vi vil gerne have fuldt hus, men dog ikke flere end der er ordentlig plads på gulvet til alle.

Har du en mail adresse så send en mail til mig  stig@jaegerlund.dk og du kan få hurtig besked hvis vi har aflysninger eller ændringer.
Med venlig hilsen

Helsingør Senior Idræt

Retur Til Top